Privatumo politika

Klientų aptarnavimo centras 8 700 55 188

PRIVATUMO POLITIKA

 

Elektroninės klientų sistemos privatumo politikoje pateikiame pagal ES Bendrąjį domenų apsaugos reglamentą (toliau – Reglamentas) privalomą informaciją apie duomenų valdytojo, teikiančio daugiabučio namo, kuriame Jūs gyvenate, bendrojo naudojimo objekto administravimo paslaugas, atliekamą Jūsų asmens duomenų tvarkymą.

 

Asmens duomenų tvarkymo tikslas, pagrindas ir terminas

 

Jūsų asmens duomenis tvarkysime tam, kad galėtume teikti pastatų administravimo, priežiūros. eksploatavimo ir valdymo paslaugas bei pateikti Jums sąskaitą už paslaugas elektroniniu būdu.

 

Naudojimasis elektronine klientų sistema yra savanoriškas – jeigu pageidaujate, galite nesinaudoti šia sistema ir toliau sąskaitas gauti kitomis priemonėmis. Tačiau, jeigu nuspręsite naudotis elektronine klientų sistema, turėsite pateikti registracijos metu prašomus savo asmens duomenis. Jeigu tokių asmens duomenų nepateiksite, negalėsime Jūsų identifikuoti, atlikti registracijos ir sudaryti galimybės naudotis sistema.

 

Jūsų asmens duomenis tvarkysime Jūsų sutikimo (Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a punktas), sutarties vykdymo (Reglamento 6 straipsnio 1 dalies b punktas) ir teisės aktuose numatytų pareigų vykdymo Reglamento 6 straipsnio 1 dalies c punktas) pagrindais.

 

Jūsų asmens duomenis saugosime 10 metų po sutarties (mokėjimo) įvykdymo (atlikimo).

 

Asmens duomenų teikimas duomenų gavėjams

 

Jūsų asmens duomenis galime teikti:

 • IT, serverio, pašto, archyvavimo, rinkodaros, buhalterijos paslaugų teikėjams;
 • bankams ir mokėjimo įstaigoms;
 • subrangovams, mūsų pavedimu atliekantiems su pastatų administravimu, priežiūra, eksploatavimu, valdymu susijusias paslaugas bei k susijusius darbus;
 • tos pačios grupės bendrovėms;
 • skolų išieškojimo bendrovėms, notarams, antstoliams, advokatams, konsultantams, auditoriams;
 • teisėsaugos ir priežiūros institucijoms, teismams, kitoms ginčus nagrinėjančioms institucijoms;
 • potencialiems arba esamiems mūsų verslo ar jo dalies perėmėjams ar jų įgaliotiems konsultantams ar asmenims;
 • daugiabučio namo bendrijos įgaliotiniam;
 • jungtinės veiklos įgaliotiniam.

 

Teikdami Jūsų asmens duomenis duomenų gavėjams sieksime, kad šie gavėjai įsipareigotų užtikrinti tinkamą Jūsų asmens duomenų apsaugą ir konfidencialumą.

 

Kokie yra asmens duomenų apsaugos principai, kurių mes laikomės?

 

Rinkdami ir naudodami Jūsų mums patikėtus asmens duomenis, mes laikomės šių principų:

 • Jūsų asmens duomenys tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);
 • Jūsų asmens duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu (tikslo apribojimo principas);
 • Jūsų asmens duomenys yra adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);
 • tvarkomi asmens duomenys yra tikslūs ir prireikus atnaujinami (tikslumo principas);
 • Jūsų asmens duomenys yra laikomi tokia forma, kad asmens tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi (saugojimo trukmės apribojimo principas);
 • Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas).

 

Duomenų subjekto teisių įgyvendinimas

 

Informuojame, kad Jūs turite šias duomenų subjekto teises: teisę susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi; teisę reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus papildyti asmens neišsamius asmens duomenis; teisę prašyti savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą); teisę prašyti, kad asmens duomenų tvarkymas būtų apribotas; teisę į duomenų perkėlimą; teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai; teisę atšaukti sutikimą.

 

Tam, kad galėtumėte įgyvendinti savo duomenų subjektų teises, turėsime nustatyti Jūsų tapatybę. Nenustatę Jūsų tapatybės, nežinosime, ar į mus kreipiasi tikrai tas asmuo, kurio asmens duomenis tvarkome, todėl negalėsime įgyvendinti Jūsų teisių.

 

Mes galime atsisakyti nagrinėti iš Jūsų gautą prašymą dėl teisių įgyvendinimo arba už tai galime paprašyti atitinkamo mokesčio, jei prašymas yra akivaizdžiai nepagrįstas arba perteklinis, taip pat kitais teisės aktuose nustatytais atvejais.

 

Jeigu pageidautumėte įgyvendinti savo duomenų subjekto teises ar turėtumėte kitokių klausimų dėl savo asmens duomenų tvarkymo, prašome kreiptis šiais kontaktiniais duomenimis: privatumas@civinity.lt, tel. 8 700 55 188.

 

Jūsų daugiabučio namo bendrojo naudojimo objekto administratorius, kuris yra laikytinas duomenų valdytoju Jūsų asmens duomenų atžvilgiu, yra nurodomas mokestiniuose lapeliuose. Administratoriaus pavadinimą taip pat galite sužinoti paskambinę telefonu 8 700 55 188. Administratorių rekvizitus ir kontaktinius duomenis pateikiame žemiau:

 

 • UAB „SENAMIESČIO ŪKIS“, juridinio asmens kodas 121452134, adresas Klaipėdos g. 1-3, Vilnius, Lietuva, elektroninio pašto adresas klauskite@civinity.eu;
 • UAB „Ozo miestas“, juridinio asmens kodas 300510344, adresas Klaipėdos g. 1-2, Vilnius, Lietuva, elektroninio pašto adresas klauskite@civinity.eu;
 • UAB „Būsto valda“, juridinio asmens kodas 132125543, adresas Chemijos g. 11, Kaunas, Lietuva, elektroninio pašto adresas klauskite@civinity.eu;
 • UAB „Debreceno valda“, juridinio asmens kodas 140524652, adresas Danės g. 5, Klaipėda, Lietuva, elektroninio pašto adresas klauskite@civinity.eu;
 • UAB „Vitės valdos“, juridinio asmens kodas 140336910, adresas Danės g. 5, Klaipėda, Lietuva, elektroninio pašto adresas klauskite@civinity.eu;
 • UAB „KLAIPĖDOS BENDRABUTIS“, juridinio asmens kodas 140597134, adresas Danės g. 5, Klaipėda, Lietuva, elektroninio pašto adresas klauskite@civinity.eu;
 • UAB „Palangos butų ūkis“, juridinio asmens kodas 152429379, adresas Virbališkės takas 3F-1, Palanga, elektroninio pašto adresas klauskite@ceu;
 • UAB „Kretingos būstas“, juridinio asmens kodas 300531826, adresas Vilniaus g. 18-102, Kretinga, elektroninio pašto adresas klauskite@civinity.eu.